Druhy topných elementů MoSi2

Sortiment MoSi2 topných elementů Kanthal zahrnuje sedm druhů (kvalit) se specifickými vlastnostmi pro náročné aplikace a atmosféry, vč dusíku, vodíku, vakua a směsí endoplynů a redukčních atmosfér.

Všechny Kanthal Super MoSi2 topné elementy jsou charakteristické vynikající tepelnou a elektrickou vodivostí. Vyznačují se malou tepelnou roztažností a odolají korozi a oxidaci.

Topné elementy Kanthal Super MoSi2 se dodávají jako rovné nebo ohýbané elementy v mnoha velikostech a tvarech.

Druh (kvalita) elementu Popis druhu (kvality) elementu, vč. maximální tepoloty 1)
 Kanthal  Super  1700  Dobrá tepelná a elektrická vodivost. Nízká teplotní roztažnost. Odolává korozi a  oxidaci.
 Maximální teplota 1700°C
 Kanthal  Super  1800  Stejné základní vlastnosti jako Kanthal Super 1700.
 Maximální teplota 1800°C
 Kanthal  Super  1900  Stejné základní vlastnosti jako Kanthal Super 1700, ale vyšší čistota materiálu a  povrchová vrstva s lepší adhezí.
 Maximální teplota 1850°C
 Kanthal  Super RA  Stejné základní vlastnosti jako Kanthal Super 1700, ale nabízí dlouhou životnost při  vysokých teplotách ve všech  redukčních a na kyslík chudých atmosférách. Speciálně  navržen pro nasazení v dusíku.
 Maximální teplota 1700°C
 Kanthal  Super ER  Stejné základní vlastnosti jako Kanthal Super 1700, ale navržen pro měnící se  atmosféry, jako oxidační, inertní, cementační, redukční a vakuum - bez potřeby  ochranné mufle. Má relativně vysoký výkon při nízkých teplotách.
 Maximální teplota 1590°C2)
 Kanthal  Super HT  Stejné základní vlastnosti jako Kanthal Super 1700, ale má větší pevnost a tvarovou  stálost při vysokých teplotách. Navrženy pro delší životnost malých elementů v  cyklickém nasazení.
 Maximální teplota 1800°C
Kanthal Super NC  Stejné základní vlastnosti jako Kanthal Super 1700, ale navržen tak, aby splňoval  nejnáročnější požadavky na čisté procesy, především v elektrotechnickém průmyslu a  výzkumu.
 Maximální teplota 1800°C

 

1) Maximální teplota elementu na vzduchu.

2) Maximální doporučená teplota na vzduchu, suchém dusíku, vodíku a endoplynu.

CHEMICKÉ SLOŽENÍ ELEMENTŮ KANTHAL SUPER

Kanthal Super je hutný keramický materiál složený z MoSi2 a složky oxidů, převážně skleněnné báze, který odolává oxidaci při vysokých teplotách. Toto je možné díky uspořádání tenké, adhezní ochranné vrstvy křemíkových krystalů na povrchu. Reaguje-li MoSi2 s kyslíkem v atmosféře, vrstva křemíkových krystalů se uspořádá a pod ní se vytvoří tenká vrstva křemík molybden s nižším obsahem křemíku Mo5Si3. Při teplotách kolem 1200°C se Kanthal Super stává kujný, zatímco při nízkých teplotách je spíše křehký. Vrstva křemíku má tu vlastnost, že se dokáže očistit od přilnutých nečistot. Pokud nečistoty reagují s vrstvou křemíku, tavný bod se snižuje. Takto zasažená vrstva potom stéká po elementu a odkapává. Nicméně nová vrstva se spontánně
znovu vytvoří. Kanthal Super je jedinečný materiál kombinující vlastnosti kovových a keramických materiálů. Jako kovový materiál má dobrou tepelnou a elektrickou vodivost a jako keramický materiál dobře odolává korozi a oxidaci a má nízkou teplotní roztažnost. Tento materiál je odolný vůči teplotním šokům a má dlouhou životnost.

ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI ELEMENTŮ KANTHAL SUPER

Odpor materiálu Kanthal Super se s rostoucí teplotou prudce zvyšuje. To znamená, že pokud budou elementy připojeny ke konstantnímu napětí, výkon bude při nízkých teplotách vyšší a bude se postupně snižovat s narůstající teplotou, takto je tedy snížen čas potřebný k dosažení požadované pracovní teploty elementu. Dále pak, jak se výkon elementu snižuje, snižuje se tak i riziko přehřátí. Odpor materiálu Kanthal Super se nemění se stářím ani při dlouhodobém zatížení při vysokých teplotách. Díky těmto vlastnostem může být vadný element jednoduše vyměněn za nový, aniž by nějak byly ovlivněny vlastnosti ostatních zapojených elementů.

Kontakt

Pokud vás zajímá více o tomto produktu, napište nám!

Zpracovávám...